Maranello

Silážny lis Maranello je najsilnejším lisom s vlastným motorom vyrobeným v APIESSE. Silážny lis Maranello je predurčený na lisovanie do vakov s priemerom 3,3m, 3,6m a 4,2m. O pohon sa stará 6 valcový motor IVECO alebo New Holland s výkonom 239 hp. Sila vytvorená týmto motorom je redukovaná planétovou prevodovkou, ďalej je prenášaná remeňom na kladky planétových prevodoviek, ktoré slúžia ako redukcia sily buď jedného alebo dvoch šnekov. Hydraulický okruh je vytvorený spolu s tromi zubovými hydraulickými čerpadlami. Hydraulicky ovládané časti lisu sú napríklad operácie žeriavu, nastaviteľný chod dopravníka, zdvih dopravníka, natáčanie kolies prednej nápravy, točenie usmerňovacieho šneku a hydraulické dno tunela. Samochodný systém lisu zaisťujú hydromotory na zadnej alebo prednej náprave so stúpavosťou 25% a maximálnou rýchlosťou 7 km/h. Štandardne sa tento silážny lis vyrába s dvomi nápravami, no najviac žiadaná je trojnápravová verzia silážneho lisu Maranello.

V štandardnej výbave Maranello je zahrnuté:

  • diaľkové ovládanie lisu
  • hydraulický zdvih a posuv žeriavu na silážne vaky
  • nočné pracovné svetlá
  • dvoj rýchlostná prevodovka
  • dvoj rýchlostný dopravník
  • hydraulické bočnice dopravníka
  • systém electronic feed control
  • automatické zvyšovanie otáčok lisu pri začatí plnenia.

Rozmery & cena

Napriek svojej veľkosti je tu možnosť prepravy po cestných komunikáciách. Šírka lisu v prepravnej polohe je do 250 cm, čo umožňuje jednoducho prepravovať silážny lis traktorom. Preprava pomocou traktora je možná aj s priemerom tunela 4,2m! Šírka dopravníka v pracovnej polohe je 330cm, jeho dĺžka presahuje 5 metrov, výška bočníc 600mm sa dá upraviť gumovými nadstavbami. Napriek svojej vyššej obstarávacej cene je silážny lis Maranello na trhu najvýhodnejší.

Ovládanie

Silážny lis Maranello je možné ovládať aj manuálne. Vďaka systému electronic feed control a automatickému systému zvyšovania otáčok je taktiež možné nastaviť Maranello aby pracovalo viacmenej samé. Lis sa nechá naštartovaný a po vysypaní hmoty z vlečky alebo nakladaču sa automaticky zvýšia otáčky motora a dá sa do pohybu dopravník. Toto nastavenie je možné vykonať aj s modelom BorgoPanigale.

Share on facebook
Zdieľaj
Share on email
Prepošli
Share on print
Tlač
Share on linkedin
Zdieľaj