Rotopress

RotoPress
Silazne lisy Rotopress​
Lisovanie RotoPress

Modely s názvom Rotopress sú lisy poháňané traktorom. Sú známe vakovaním nielen siláží, senáží, miaganého kukuričného zrna, rôznych miešaniek ale aj vedľajších produktov, akými sú pivovarnícke mláto, repné rezky alebo kompost. V prípade potreby núdzového skladovania je s modelom Rotopress možné vakovať aj obilie.

Viac strojov v jednom

Model Rotopres je jediný senážny lis poháňaný traktorom od APIESSE. Vďaka stavbe tohto lisu je možné docieliť rôzne výkony vakovania v tonách za hodinu. Silážny lis Rotopress využíva na plnenie objemových krmív do vaku systém kompresných šnekov. Model Rotopress rozdeľujeme na model 1C s jedným kompresným šnekom a 2C s dvomi šnekmi. Použitie plniacich šnekov prináša rôzne výhody, akými sú napríklad plnenie pivovarníckeho mláta bez straty rýchlosti plnenia, možnosť skladovania obilia bez nutnosti obstarania ďalšieho stroja a pri vakovaní senáží s nižšou sušinou kompresné šneky nežmýkajú šťavy z hmoty pri vstupe do vaku. Tento model sa dá nadimenzovať pre podniky poskytujúce agroslužby, pre skupiny podnikov ale aj pre malé farmy, ktoré lisujú menší počet vakov.

Variabilita vo výkonoch

Všetky typy a veľkosti kompresných šnekov je možné vyrobiť s jedným telom stroja. Štandardne sa používajú šneky s priemerom 500mm pre model 1C alebo 2C, ak je potrebný väčší výkon lisu, používa sa priemer šneku 630mm. Týmto systémom vieme docieliť kapacitu vakovania od 80 ton za hodinu až do 170 ton za hodinu. Terminál kompresných šnekov je vyrábaný z ocele HARDOX.

Stavba lisu a brzdenie

Ako je už zrejmé, najradikálnejšia odlišnosť Rotopressu spočíva v jeho stavbe. Tieto lisy sa prepravujú na dĺžku, pracujú a sú zásobované po dĺžke. Táto skutočnosť nám umožňuje vyhnúť sa zopár, v našom prípade zbytočným, pracovným úkonom pri prestavbe, kedy treba len nacúvať a zapojiť traktor na bok lisu. Druhý úkon je hydraulické vyklopenie bočníc a lis je pripravený. Fakt, že je lis plnený po dĺžke umožňuje taktiež vyrobiť dlhší príjmací dopravník a plnohodnotný tunel bez potreby prípravy tunela pred vakovaním. Tunel je najširšie miesto lisu Rotopress, preto sa naplnené vaky môžu opierať o seba bez medzery . Dá sa povedať, že pri dvadsiatich kusoch vakov sa dá ušetriť viac menej 20 metrov miesta. Lis je vybavený taktiež bubnovými brzdami kvôli schválenej preprave rýchlosťou 40 km/h. Brzdný tlak pri práci zabezpečujú hydraulické brzdy na kolesách lisu, ktoré sú plnohodnotným systémom slúžiacim na dosiahnutie správnej rozťažnosti vaku. Rotopress je možné vybaviť aj brzdným lanom. Nastaviteľný chod reťazového dopravníka zabezpečujú hydromotory s planétovými redukciami. Sila traktora hnaná cez kardanovú hriadeľ je usmernená uhlovou prevodovkou na planétové redukcie kompresných šnekov. Sklápanie bočníc je vykonávané hydraulickými piestami. Nakoľko je tunel štandardne dlhý vyše metra, je možné vybaviť žeriav nie len hydraulickým zdvihom ale aj posuvom a sklápaním pri preprave. Požiadavky na príkon traktora sú pri šnekoch najnižšie. Pohybujú sa štandardne do 145hp pri modeli 1C a maximálny príkon pre model 2C je do 260hp. Oba modely pracujú štandardne v 1000 otáčkach za minútu. O chod hydraulického systému sa stará traktor s prietokom minimálne 50 litrov za minútu, na želanie sa dá lis vyrobiť s vlastným hydraulickým okruhom so 120 l nádržou.

Dodatočné vybavenie

Na želanie sa dá lis dodať spolu s aplikátormi inokulantov tekutých alebo sypkých, nočnými pracovnými svetlami, rôznymi dodatočnými priemermi tunelov a vybavením pre kompostovanie do vakov. Kompresné šneky vyrobené z ocele HARDOX.

  • Jednoduchý a efektívny brzdný systém.
  • Prestavba z prepravnej pozície do transportnej a naopak trvá pod 4 minúty.
  • Plnohodnotný tunel.
  • Plnohodnotný dopravník.
  • Na jeden lis možno použiť tunely od 2m do 3,6m. Ich výmena netrvá dlho.
  • Nie je vyrobený so žiadnych špeciálnych alebo atypických súčiastok.
  • Možnosť lisovania vakov dlhých až 200m.
  • Možnosť lisovania so zahnutím vaku.
  • CE normy.
Share on facebook
Zdieľaj
Share on email
Prepošli
Share on print
Tlač
Share on linkedin
Zdieľaj